Je weet waaraan je wilt werken en je zoekt hierbij ondersteuning, dan kan coaching je dichter bij je doel brengen.
Integratieve coaching ondersteunt je om te veranderen.
Coachingsdoelen liggen vaak op het gebied van werk: Denk aan het verbeteren van je competenties; bijvoorbeeld ‘ik wil efficiënter werken’. Of denk aan het veranderen van je loopbaan. ‘Ik wil mijn talent leren kennen, mijn passie in het werk hervinden.’
Coachingsdoelen kunnen ook het werk overstijgen. Denk aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. ‘Ik wil mijn balans vinden tussen werk en privé.’

Wat is integratieve coaching
Uitgangspunt is: jij wilt veranderen en jij hebt de sleutel tot verandering al in je. De coach ondersteunt je om te ontdekken hoe je de sleutel tot je gewenste verandering kunt gebruiken. De coach draagt hieraan bij door gerichte vragen te stellen. Hij maakt gebruik van verschillende technieken om het ontdekkingsproces hoe je dichter bij je doel komt, te versnellen.