Klachten

Bij klachten volg ik de procedure van de beroepsvereniging NAC. Zie “klachten reglement Nac”, op de website www.denac.nl onder downloads en documenten van het main menu.